Galerija zgodovinskih fotografij / Historic photos

vir (vse fotografije): Zaviršek, D. (Ur.). (2005). “Z diplomo mi je bilo lažje delat!”: znanstveni zbornik ob 50-letnici izobraževanja za socialno delo v Sloveniji. Fakulteta za socialno delo.


Brucovanje 1959, študentje igrajo na predstavi. Na sredini recitira socialni delavec Ivan Andrejc. Ob mizi levo sedi Ela Zupančič, socialna delavka in dolgoletna direktorica centra za socialno delo v Ljubljani. Poleg nje sedi ena od prvih učiteljic na šoli dr. Majda Štrobl (vir Janja Rudman).

Ekskurzija drugega letnika socialnih delavcev in delavk na Štajersko januarja 1962. V drugi vrsti v sredini predavateljica predmeta metode socialnega dela Ada Klajnšek.

Predavanje iz predmeta rehabilitacija invalidov okoli leta 1962.
Govor drugega direktorja šole Ivana Jenka ob dvajseti obletnici izobraževanja za socialno delo in odprtju kipa dr. Antona Kržišnika leta 1975.

Kip dr. Antona Kržišnika v avli Višje šole za socialne delavce leta 1975.

Nika Arko govori ob odprtju kipa dr. Antona Kržišnika 1975.

Marija Jančar se rokuje z Niko Arko.

Marija Jančar govori ob odprtju kipa dr. Antona Kržišnika leta 1975.

Nika Arko se rokuje z Mico Jančar.

Nika Arko se rokuje z Ivanom Jenkom.

Govor Nike Arko.

Kolektiv VŠSD v začetku leta 1976. Stoji prva direktorica šole Mica Jančar. V klopi pred tablo sedijo z leve proti desni Lidija Kunič, Pavla Rapoša Tajnšek, Gabi Čačinovič Vogrinčič in Tatjana Golob (tajnica šole). Spredaj sedijo Teodor Stojšin, Ivan Jenko, Marjan Pavčič, Rado Šturm.

Skupinska fotografija pedagoških, upravnih in drugih delavcev šole s strateške konference VŠSD na Križni gori okoli leta 1992. V prvi vrsti čepijo: Rezka Rešek, Gabi Čačinovič Vogrinčič in Vida Miloševič. V drugi vrsti od leve: Ljubica Antolek, Bernard Stritih, Mija Grandovec, Mara Ovsenik in Milena Čuden. V tretji vrsti od leve: Antonija Zalar, Milko Poštrak, Srečko Dragoš, Mojca Urek, Darja Zaviršek, Pavla Rapoša Tajnšek, Blaž Mesec in Anton Kikelj.

Praznovanje 8. marca 1988 v sobi dekanje na Šaranovičevi ulici. Od leve sedijo: Darja Zaviršek, Srečo Dragoš, Ivica Čebular, Mara Ovsenik, Gabi Čačinovič Vogrinčič, Andreja Kavar Vidmar, Anton Kikelj, Vito Flaker (v naročju Tosja), Rezka Šešek.

Novoletno kosilo december 1988. Asistenta stažista in mlada raziskovalka.

Novoletno praznovanje s nekdanjimi učiteljicami šole decembra 1988. Od leve stojijo: Marija Jančar, Nika Arko in Gabi Čačinovič Vogrinčič (dekanja).

Kolektiv VŠSD leta 1976. V sredini sedi Marija Jančar, desno ob njej Gabi Čačinovič Vogrinčič, Nika Arko. V drugi vrsti Lojzka Kadunc, direktor Ivan Jenko, Vida Miloševič, predzadnja vrsta Rezka Rešek. V zadnji vrsti drugi z leve Teodor Stojšin, deveti Franci Stopajnik, ob njem Pavla Rapoša Tajnšek.

Okrogla miza o visokošolskem študiju za socialno delo na Višji šoli za socialne delavce. Na fotografiji eden od gostov prof. Veljko Rus z dekanjo Gabi Čačinovič Vogrinčič. Zadaj sedijo Franci Stopajnik, Anton Kikelj, Nace Kovač. Spredaj sedi: Milko Poštrak. Teden Univerze decembra leta 1990.

1960

1970

1980

1990